stomatologická ordinácia SABO SMART ORTO

autori: filip kandravy, maroš fečík / plusminusarchitects

miesto: bratislava, slovensko

projekt: 01/2023 - 02/2023

realizácia: 03/2023 - 12/2023

veľkosť priestoru: 130m2

foto: maroš fečík

 

stomatologická ordinácia, nachádzajúca sa v rozširujúcom sa developmente slnečnice v bratislave, s jednoducho čitateľným a prevádzkovo čistým pôdorysným konceptom 2 prevádzkových traktov, od seba oddelených centrálnou chodbou a vstupným priestorom s recepciou.

trakt č.1 - centrálny dispozičný bod priestoru - dve za sebou zoradené a vzájomne priechodné zubárske ordinácie, oddelené od ostatných priestorov drevenou rámovou stenou s nadsvetlíkom a polkruhovým zaoblením.

trakt č.2 - podružné priestory ako hygienické bloky, RTG miestnost, šatňa a denná miestnosť zamestnancov po celom perimetri priestoru, vizuálne oddelené drevenou stenou z na zeleno morenej biodosky. 

Sabosmart_foto-4
Sabosmart_foto-1
sabo-podorys
Sabosmart_foto-8a
Sabosmart_foto-8b

uniformnosť a priamočiarosť priestorového konceptu ako aj ortogonalitu developerského “chlievika” narúšame mäkkosťou použitých materiálov (drevo, kaučuk) a oblúkovým tvaroslovím priestorovo dominantnej deliacej priečky ordinácie a recepčného pultu. farebnosť hlavných interiérových celkov prispôsobujeme vizuálnej identite značky a inšpiráciu v nej čerpáme aj v rámci oblúkového tvaroslovia. vytvárame tak jeden kohézny celok, ktorý dokonale reprezentuje predstavu klienta.

Sabosmart_foto-5
Sabosmart_foto-2
Sabosmart_foto-12
Sabosmart_foto-9v2
Sabosmart_foto-14v2

Priestor nezapĺňame ani príliš nearchitektonizujeme, skôr ho zceľujeme a len jemne akcentujeme aby sme vytvorili príjemné pozadie - akúsi kulisu - pre stomatologické remeslo na tej najvyššej úrovni.

Sabosmart_foto-15
Sabosmart_foto-16
Sabosmart_foto-6

© 2024

filip kandravy

skamaráťme sa

instagram

View